لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن پزشکان مراقبت های ویژه استان تهران
رئیس: علی امیر سوادکوهی
دبیر: امید مرادی مقدم
تلفن تماس: ندارند
شماره فکس:
آدرس: تهران، صادقیه، آیت اله کاشانی، خیابان بهنام، کوچه وحدت، پلاک1، بلوک B ، واحد 1 و15، کدپستی 1471885173(دفتر رئیس)
وب سایت: www.acccicu.ir