لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
رئیس: علی خطیبی تبار
دبیر: علی اکبر خدائی کلاکی
تلفن تماس: 88884858
شماره فکس: 88650172
آدرس: تهران، خیابان گاندی جنوبی بعد از کوچه هشتم ساختمان مروارید پلاک 60 طبقه ۴ واحد ۱۱ کدپستی: 1517736937
وب سایت: www.seairan.com