لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه مالکان کشتی ایران
رئیس: حسین شیوا
دبیر: یحیی ضیائی مهرجردی
تلفن تماس: 88939097
شماره فکس: 88801945
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 43، کدپستی 1595814711
وب سایت: www.irsou.com