لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران
رئیس: سیدرضا نورانی
دبیر: نوشین بنداریان
تلفن تماس: 88810523
شماره فکس: 88306124
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان شهید موسوی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان شمالی، طبقه اول، کدپستی: 1583648499
وب سایت: www. Iranfruitunion.com/ir