لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن
رئیس: سیدعلی محمد ابوئی مهریزی
دبیر: محمد رهبر
تلفن تماس: 22010556-22010634
شماره فکس: 22056379
آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، عاطفی غربی، پلاک 55، طبقه 4، واحد 14، کد پستی 1967965117
وب سایت: www.molybdenum-ngo.com