لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی ایران
رئیس: حسین طوسی
دبیر: ندارند
تلفن تماس: 88490639-88320845
شماره فکس: 88349851
آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر، کوچه استاد جمیله شیخی، پلاک 36، واحد 4، طبقه دوم، کدپستی 1584715489
وب سایت: www.upvcanjoman.ir