لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی
رئیس: احمدرضا فرشچیان
دبیر: شیما حشمتی
تلفن تماس: 88876725
شماره فکس:
آدرس: تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، بلوار مینا، پلاک 22، واحد 19 ، کد پستی 1917654644
وب سایت: www.fbia.ir