لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران IECS
رئیس: آرش نجفی
دبیر: علیرضا مولایی
تلفن تماس: 88430412-88439192
شماره فکس:
آدرس: تهران، انتهای خیابان استاد مطهری، نرسیده به شریعتی، پلاک 3، واحد 9، کدپستی 1567616833
وب سایت: www.iranecs.com