لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران
رئیس: اسعد عزیزی
دبیر: حمیدرضا خلیلی
تلفن تماس: 22225141
شماره فکس: 22229744
آدرس: تهران، اتوبان مدرس به سمت شمال، خیابان شریعتی، بلوار میرداماد، پلاک 346، ساختمان نفت پارس، کدپستی 1549944511
وب سایت: