لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
رئیس: مرتضی سلطانی
دبیر: حبیب اله پارسا
تلفن تماس: 87700400
شماره فکس: 88049907
آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، نرسیده به میدان شیخ بهایی، روبروی پتروشیمی، نبش بن بست یکم، ساختمان گروه زر، کدپستی 1991793963
وب سایت: www.appei.ir