لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت
رئیس: لیدا جهانیان
دبیر: سیدمهدی رضوی
تلفن تماس: 71752425
شماره فکس: 71752155
آدرس: تهران، جردن، کوچه گلفام، پلاک 22، کدپستی 1915674489
وب سایت: ندارند