لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
رئیس: حسین حاجعلی
دبیر: سیدمحمدحسین میرنجفی زاده
تلفن تماس: 86073061-4
شماره فکس: 86070299
آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، پلاک 87، طبقه اول، کدپستی 1585943114
وب سایت: www.ippfa.ir