لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان بتن سبک اتو کلاو شده
رئیس: محمود عزیزیان شریف آباد
دبیر: عبدالرحیم محمدی
تلفن تماس: 88967919
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان فاطمی، مابین کاج و پروین اعتصامی، پلاک 143، طبقه اول، واحد 1، کدپستی 1414713862
وب سایت: www.iranaac.ir