لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران
رئیس: مهدی معصومی اصفهانی
دبیر: سیدفرزاد طلاکش
تلفن تماس: 66562440
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک 70 ، واحد 4، کدپستی 1441633751
وب سایت: www.ir-eps.ir