لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP)
رئیس: محمد بیات
دبیر: سمیرا نورالهی
تلفن تماس: 88415943
شماره فکس: 88421458
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، پلاک 5، طبقه سوم، واحد 10، کدپستی 1566968735
وب سایت: www.irancchp.ir