لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان شیر خشک و غذای کودک
رئیس: هانی تحویل زاده
دبیر: جواد آذرنوش
تلفن تماس: 22575050
شماره فکس: 22584005
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان آرش مهر، خیابان شهرآرا، ساختمان گلزار، پلاک 43، طبقه 5، واحد 500 ، کد پستی 1445873448
وب سایت: