لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی
رئیس: محمدرضا تاجدار
دبیر: مصطفی کربلایی
تلفن تماس: 88552386-88726756
شماره فکس: 88700360
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک 10، طبقه سوم، کدپستی 1513844616
وب سایت: www.tiema.ir