لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت
رئیس: مسعود نجفی اصل
دبیر: سیدحمیدرضا کمال علوی
تلفن تماس: 44556010
شماره فکس: 44556100
آدرس: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص، سه راه پارس خودرو، خیابان شهید پوری، پلاک 5، کدپستی 1399613511
وب سایت: www.mbc-iran.com