لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران
رئیس: اکبر عبداللهی اصل
دبیر: حسیم امیرعضدی
تلفن تماس: 44671053-44668177
شماره فکس: 44631112
آدرس: تهران، شهرک اکباتان، بلوار نفیسی، خیابان عظیمی، پلاک 56، طبقه پنجم، واحد 6، کدپستی 1393833167
وب سایت: www.sembio.ir