لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران
رئیس: محمد لاهوتی
دبیر: علیرضا عالمیان
تلفن تماس: 33934708
شماره فکس: 33119915
آدرس: تهران، میدان امام خمینی، اول خیابان امیرکبیر، شماره ۵۷۷ ، طبقه چهارم، کد پستی 1144916137
وب سایت: www.iplea.ir