لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)
رئیس: احسان ثقفی
دبیر: عباس فتحی
تلفن تماس: 88831917-88838931-88324593
شماره فکس: 88838608
آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان گلریز، پلاک 81، طبقه سوم، واحد 8، کدپستی 1589643137
وب سایت: www.sipiem.com