لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سنگ ایران
رئیس: ایمان علاقه بند
دبیر: احمد شریفی
تلفن تماس: 88091913-88088668
شماره فکس: 88385191
آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، تقاطع دریا، خیابان بوستان دوم شرقی، پلاک 6، واحد 9، کدپستی 1468964183
وب سایت: www.stoneassociation.ir