لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک)
رئیس: محمد حلوایی
دبیر: محمد طاهری
تلفن تماس: 88318701
شماره فکس: 88824669
آدرس: تهران، خیابان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه هجدهم، پلاک 13، کدپستی 1585896571
وب سایت: www.irapec.com