لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های اتوماسیون صنعتی
رئیس: خلیل سجاد
دبیر: رقیه(سمیرا) محمودی
تلفن تماس: 44898661-44898674
شماره فکس: 44898693
آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، خیابان ابراهیم نوری، نبش کوچه موسی الرضا، پلاک2/2، واحد ۲۵ ، کد پستی 1473155543
وب سایت: www.aiaciran.org