لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن (سندیکا) شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران
رئیس: محمد احمدی
دبیر: همایون ابراهیمی
تلفن تماس: 22083959-22083961-22083765-22083420
شماره فکس: 22084030
آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک 18، کدپستی 1998713611
وب سایت: www.ismeic.org