لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران
رئیس: سهراب کارگر معمولی رفتار
دبیر: احمد شیروانی
تلفن تماس: 44093720-44009809
شماره فکس: 44009810
آدرس: تهران، بزرگراه ستاری(جنوب به شمال)، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، خیابان جواهریان، کوچه زیتون، کوچه عزتی پور، پلاک 6، طبقه اول، واحد 1، کدپستی 1471836836
وب سایت: www.apir.ir