لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های هواپیمایی
رئیس: سیدعبدالرضا موسوی
دبیر: مقصود اسعدی سامانی
تلفن تماس: 44042417-44022546
شماره فکس: 44014440
آدرس: تهران، بزرگراه ستاری، به سمت جنوب، نرسیده به خیابان پیامبر، نبش کوچه شاملو، پلاک 90، واحد 8، کدپستی 1473966441
وب سایت: www.aira.ir