لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
رئیس: محمدرضا انصاری
دبیر: فرامرز مفتخر
تلفن تماس: 88373088-88099434
شماره فکس: 88373565
آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خیابان ایوانک، خیابان فلامک شمالی، کوچه دوم، کوچه ققنوس، گذر اردیبهشت، پلاک 12، کدپستی 1467713511
وب سایت: www.iccair.com