لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران(EXAMIE)
رئیس: مصطفی طالقانی
دبیر: علی فرزاد مهاجری
تلفن تماس: 88832523-8
شماره فکس: 88844703
آدرس: تهران، کریمخان زند، بین ماهشهر و خردمند جنوبی، جنب بانک رفاه، ساختمان 102، طبقه 6 غربی، کدپستی 1584774848
وب سایت: www.examie.org